DZ Dom zdravlja Derventa

Adresa: Stevana Nemanje bb
Grad: Derventa
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba porodične medicine
Služba za RTG dijagnostiku
Higijensko-epidemiološka služba
Centar za zaštitu mentalnog z dravlja
Apoteka
Laboratorijska služba
Konsultativno-medicinska služba (pedijatrija)
Stomatološka služba
Centar za bazičnu rehabilitaciju
Služba hitne pomoći
PorodilišteE-mail:
Telefon: 053 333-292
Web adresa:
Nazad na rezultate