DZ Dom zdravlja Bijeljina

Adresa: Srpske vojske 53
Grad: Bijeljina
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba porodične medicine
Služba hitne medicineske pomoći
Higijensko-epidemiološka služba
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku
Služba preventivne dječije i opšte stomatologije
Centar za mentalno zdravlje
Služba konsultativne specijalističke zaštite (Ambulanta za specijalističke konsultacije iz pedijatrije ambulanta za specijalističke konsultacije iz ginekologije)
Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici

E-mail: domzdravljabijeljina@gmail.com
Telefon: +387 55 415 111 / +387 55 415 190
Web adresa: http://www.dzbijeljina.com/
Nazad na rezultate