DZ Opšta bolnica Trebinje

Adresa: Dr. Levija 2
Grad: Trebinje
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Ambulante porodične medicine
Služba za hitnu medicinsku pomoć
Centar za mentalno zdravlje
Centar bazične rehabilitacije
Higijensko-epidemiološka služba
Služba za stomatologiju
Konsultativno-specijalistička ambulanta – ginekologija
Konsultativno-specijalistička ambulanta – pedijatrija
Medicina rada
Apoteka

E-mail: tb-hospit@teol.net
Telefon: +387 (59) 223-755 / +387 (59) 261-102
Web adresa: http://www.bolnicatrebinje.com/
Nazad na rezultate