DZ Dom zdravlja Bileća

Adresa: Kralja Aleksandra 4
Grad: Bileća
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba porodične medicine
Pedijatrijska služba
Partonažna služba
Stomatološka služba
Ginekološka služba
RTG služba
Služba hitne medicinske pomoći
Higijensko-epidemiološka služba

E-mail:
Telefon: 059 370-031
Web adresa:
Nazad na rezultate