DZ Dom zdravlja Pale

Adresa: Milana Simovića 16
Grad: Pale
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba porodične medicine
Služba hitne pomoći
Služba za mentalno zdravlje
Ginekološka služba
Pedijatrijska služba
Laboratorijska služba
Služba radiološke dijagnostike
Higijensko-epidemiološka služba
Centar bazične rehabilitacije

E-mail: dz.pale@gmail.com
Telefon: 057 223-117
Web adresa: http://www.domzdravljapale.org
Nazad na rezultate