DZ Dom zdravlja Zvornik

Adresa: Sime Perića 2
Grad: Zvornik
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba porodične medicine
Služba za higijensko-epidemiološke poslove I imunizaciju
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Služba za RTG I UZ
Služba hitne medicinske pomoći I hitnog sanitetskog prevoza
Služba opšte stomatologije, preventivne I dječije stomatologije I stomatološke laboratorije
Služba za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici
Služba za zaštitu mentalnog zdravlja
Ambulanta za specijalističke konsultacije iz ginekologije
Ambulanta za specijalističke konsultacije iz pedijatrije

E-mail: domzdravlja@gmail.com
Telefon: +387 56 211-100 / +387 056 211-114
Web adresa: http://domzdravljazvornik.com/
Nazad na rezultate