DZ Dom zdravlja Vlasenica

Adresa:
Grad: Vlasenica
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba opšte medicinske pomoći
Stomatološka služba
Ginekološka služba
Centar za bazičnu rehabilitaciju
Centar za zaštitu mentalnog zdravlja 
Higijensko-epidemiološka služba
RTG služba
Laboratorijska služba
Služba hitne medicinske pomoći

E-mail:
Telefon: 056 733-468
Web adresa:
Nazad na rezultate