DZ Dom zdravlja Milići

Adresa: Bolnička bb
Grad: Milići
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba opšte medicinske pomoći
Stomatološka služba
Ginekološka služba
Služba hitne medicinske pomoći
Služba za djecu predškolskog uzrasta
Služba za djecu školskog uzrasta 
RTG služba
Higijensko-epidemiolška služba
Laboratorijska služba
Polivalentno patronažna služba

E-mail:
Telefon: 056 741-025
Web adresa:
Nazad na rezultate