Hospital Opšta bolnica Trebinje

Adresa: Dr. Levija 2
Grad: Trebinje
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Odjeljenje za opštu hirurgiju
Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo
Odjeljenje za oftamologiju
Odjeljenje za urologiju
Odjeljenje interne medicine
Odjeljenje za pulmologiju
Odjeljenje za pedijatriju
Odjeljenje za neurologiju
Odjeljenje za psihijatriju
Služba za anesteziologiju, reanim...
Služba za radiologiju
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Služba za onkologiju
Služba za otorinolaringologiju
Služba za dermatovenerologiju
Služba za patologiju i citološku dijagnostiku
Služba za prijem i otpust pacijenata
Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Služba za medicinsko snabdijevanje

E-mail: tb-hospit@teol.net
Telefon: +387 (59) 223-755 / +387 (59) 261-102
Web adresa: http://www.bolnicatrebinje.com/
Nazad na rezultate