DZ Dom zdravlja Bihać

Adresa: Put 5. korpusa bb
Grad: Bihać
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba porodične-obiteljske medicine
Služba opšte opće medicine sa područnim ambulantama
Služba polivalentne patronaže
Služba zdravstvene zaštite predškolske,školske djece i omladine
Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa savjetovalištem za mlade
Služba kućnog liječenja 
Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu
Služba za higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu
Služba hitne medicinske pomoći sa voznim parkom
Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Služba za mentalno zdravlje
Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju rehabilitaciju
Služba za oftalmološku zdravstvenu zaštitu
Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku dijagnostika
Služba interne medicine
Služba za zdravstvenu zaštitu zuba i usta sa odsjecima (odsjek dječije i preventivne stomatologije, odsjek za bolesti usta, odsjek za bolesti zuba, stomatološka protetika, odsjk opće stomatologije)E-mail: uprava@dzbihac.com
Telefon: +387 37 312-423
Web adresa: http://www.dzbihac.com/
Nazad na rezultate