DZ Dom zdravlja Cazin

Adresa: Indire Pjanić 28
Grad: Cazin
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Porodična/obiteljska medicina
Opća medicina za lica koja nisu obuhvaćena porodičnom medicinom
Polivalentna patronaža
Zdravstvena zaštita predškolske,školske djece i omladine
Zdravstvena njega u kući
Zdravstvena zaštita žena
Pneumoftiziološka zdravstvena zaštita (ATD)
Služba higijensko-epidemiološke zaštite
Služba hitne medicinske pomoći
Laboratorijska dijagnostika (hematološko-biohemijska)
Radiološka dijagnostika
Zdravstvena zaštita zuba i usta predškolske,školske djece i omladine
Zdravstvena zaštita zuba i usta odraslih
Centar za mentalno zdravlje
Centar za fizikalnu rehabilitacijuE-mail: @dzcazin.ba
Telefon: +387 37 515 400 / +387 37 539 027
Web adresa: http://dzcazin.ba/
Nazad na rezultate