DZ Dom zdravlja Ključ

Adresa: Kulina bana 1
Grad: Ključ
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Opća zdravstvena zaštita za lica iznad 19 godina
Polivalentna patronaža
Liječenje i rehabilitacija u kući
Zdravstvenna zaštita predškolske djece
Zdravstvena zaštita školske djece i omladine
Zdravstvena zaštita žena
Pneumoftiziološka zdravstvena zaštita (ATD)
Higijensko-epidemiološka služba
Hitna medicinska pomoć
Zdravstvena zaštita zuba i usta
Laboratorijska dijagnostika
Centar za mentalnu rehabilitaciju
Centar za fizikalnu rehabilitacijuE-mail:
Telefon: +387 37 661-120
Web adresa:
Nazad na rezultate