DZ Dom zdravlja Sanski Most

Adresa: Prijedorska 111
Grad: Sanski Most
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba opće medicine
Služba porodične medicine
Služba polivalentne patronaže
Služba kućnog liječenja
Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
Služba laboratorijsko-medicinske dijagnostike
Služba za zubozdravstvenu zaštitu predškolske, školske djece i odraslih
Služba za bolesti usta
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu školske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu
Služba higijrensko-epidemiološke zaštite
Centar za mentalno zdravlje
Centar za fizikalnu rehabilitacijuE-mail:
Telefon: +387 37 684-123
Web adresa:
Nazad na rezultate