DZ Dom zdravlja Velika Kladuša

Adresa: Sulejmana Topića 1
Grad: Velika Kladuša
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba opće-obiteljske medicine
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske, školske djece i omladinu
Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa porodilištem
Služba internističke medicine
Služba medicine rada
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Centar za mentalnu rehabilitaciju
Kabinet ultrazvučne i radiološke dijagnostike
Služba pneumoftiziološke zaštite
Služba hitne medicinske pomoći
Laboratorijska dijagnostika
Stomatološka služba
Služba intervencija
Specijalističko-konsultativna ambulantaE-mail:
Telefon: 037 770 010 / 037 770 021
Web adresa:
Nazad na rezultate