DZ Dom zdravlja Čapljina

Adresa: Fra Didaka Buntića bb
Grad: Čapljina
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba obiteljske medicine
Služba hitne medicinske pomoći
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Pneumoftiziološka služba (pulmolog po ugovoru)
Stomatološka služba
Higijensko-epidemiološka služba
Radiološka i UZ dijagnostika
Laboratorijska dijagnostika (hematološki i biokemijski)
Mikrobiološka dijagnostika
Centar za mentalno zdravlje (psihijatar po ugovoru)
Služba kućne njege
Polivalentna patronaža
Specijalističko-konsultativna služba (psihijatar, internista, oftalmolog, ORL)E-mail:
Telefon: + 387 36 806 156 / 387 36 806 155
Web adresa: http://www.dz-capljina.com/
Nazad na rezultate