DZ Dom zdravlja Čitluk

Adresa: Bare
Grad: Čitluk
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba obiteljske medicine
Služba hitne medicinske pomoći
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Pneumoftiziološka služba 
Stomatološka služba
Higijensko-epidemiološka služba
Radiološka i ultrazvučna  dijagnostika
Laboratorijska dijagnostika (hematološki i biokemijski)
Služba polivalentne patronaže i kućne njege
Internistička ambulanta
Neuropsihijatrijska ambulantaE-mail:
Telefon: +387 36 642-279
Web adresa:
Nazad na rezultate