DZ Dom zdravlja Jablanica

Adresa: Sulje Čilića 15
Grad: Jablanica
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Porodična medicina
Opća medicina
Zdravstvena zaštita predškolske,školske djece i omladine
Zdravstvena zaštita žena
Hitna medicinska pomoć
Pneumoftiziološka zdravstvena zaštita
Higijensko-epidemiološka zaštita
Zubozdravstvena zaštita
Konsultativno-specijalističke usluge (ginekologija, interna medicina, oftalmologija,ortopedija,opšta hirurgija,urologija, otorinolaringologija i neuropsihijatrija)



E-mail: aida.jaranovic@bih.net.ba
Telefon: +387 36 752-664
Web adresa:
Nazad na rezultate