DZ Dom zdravlja Mostar

Adresa: Bulevar bb
Grad: Mostar
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Odjel obiteljske medicine sa patronažom
Odjel hitne medicinske pomoći
Odjel zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece sa odsjekom-cjepni centar
Odjel epidemiologije, higijene i socijalne medicine
Odjel za liječenje, rehabilitaciju i palijativnu njegu u kući
Centar za mentalnu rehabilitaciju u zajednici
Centar za edukaciju
Služba specijalističko-konzultativne zdravstvene zaštite, laboratorijske i radiološke dijagnostike
Odjel medicinsko-biohemijskog laboratorija
Odjel radiološke dijagnostike
Odjel za zdravstvenu zaštitu radnika
Oftalmološka ambulanta
Dermatološka ambulanta
Služba zubozdravstvene zaštite
Služba za psihofiziološke i govorne poteškoćeE-mail:
Telefon: +387 36 321-890
Web adresa: http://www.dzmostar.com/
Nazad na rezultate