KC J.U. Klinička bolnica Mostar

Adresa: Kralja Tvrtka
Grad: Mostar
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Klinika za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu
Klinika za kirurgiju
Klinika za neurologiju
Klinika za ortopediju
Klinika za onkologiju
Klinika za ORL i maksilofacijalnu kirurgiju
Klinika za očne bolesti
Klinika za urologiju
Klinika za dječije bolesti
Klinika za infektivne bolesti
Klinika za psihijatriju
Klinika za kožne i spolne bolesti
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Klinika za ginekologiju i porodništvo
Odjel za plućne bolesti i TBC
Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje
Klinički zavod za radiologiju
Klinički zavod za patologiju, citologiju i sudsku medicinu
Zavod za nuklearnu medicinu
Zavod za transfuzijsku medicinu
Zavod za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku
Zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Centar za urgentnu medicinu i hitne prijeme
Centar za informatiku
Centar za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja
Služba centralne sterilizacije
Služba za medicinsku opskrbuE-mail: ravnateljstvo@skbm.ba
Telefon: +387 (0)36 336-500 / +387 (0)36 322-712
Web adresa: http://skbm.ba/
Nazad na rezultate