Hospital J.U. RMC "Dr.Safet Mujić" Mostar

Adresa: Maršala Tita 294
Grad: Mostar
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
O.J.Službe za interne discipline :
Služba za interne bolesti
Služba za dječije bolesti
Služba za zarazne bolesti
Služba za nervne i duševne bolesti
Služba za plućne bolesti i tuberkulozu
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Služba za kožnovenerične bolesti
Služba za patološku anatomiju
O.J.Službe za hirurške discipline :
Služba za hirurška oboljenja
Služba za urologiju
Služba za ortopediju i traumatologiju
Služba za ginekologiju i akušerstvo
Služba za očne bolesti
Služba za ORL
Služba za maksilofacijalnu hirurgiju
Služba za transfuziju
Služba za radiologiju
Služba za anesteziju sa reanimatologijom
Služba za neurohirurgiju
O.J. Dom zdravlja Mostar
Služba za opću i porodičnu medicinu
Služba za stomatologiju
Služba za hitnu medicinsku pomoć
Higijensko-epidemiološka služba
ApotekaE-mail: info@rmcmostar.ba
Telefon: +387 (0)36 503 100 / +387 (0)36 576 915
Web adresa: http://www.kbmostar.ba/
Nazad na rezultate