DZ J.U. Dom zdravlja Banovići

Adresa: Alije Dostovića 5
Grad: Banovići
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Opća medicina
Porodična medicina
Hitna medicinska pomoć
Higijensko-epidemiološka služba
Služba za kućno liječenje
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu školske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Pneumoftiziološka služba
Patronažna služba
Služba za medicinu rada
Stpmatološka služba
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Centar za mentalno zdravlje
Laboratorijska dijagnostika
Radiološka dijagnostika
Specijalističko-konsultativne službe (internista, ORL)E-mail: jzudzbanovic@bih.net.ba
Telefon: +387 35 875-525
Web adresa:
Nazad na rezultate