DZ J.U. Dom zdravlja Ćelić

Adresa: Šadić Zlatana Zlaje 41
Grad: Ćelić
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Opća medicina
Porodična medicina
Hitna medicinska pomoć
Higijensko-epidemiološka služba
Služba za kućno liječenje
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Stomatološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Radiološka dijagnostika
Specijalističko-konsultativne službe (internista, oftalmolog,pedijatar)E-mail: domzdravljacelic@bih.net.ba
Telefon: +387 35 660-736
Web adresa:
Nazad na rezultate