DZ J.U. Dom zdravlja Gračanica

Adresa: M. Ahmedbegovića 50
Grad: Gračanica
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Ambulanta porodične medicine
Internistička ambulanta
Očna ambulanta
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Služba za zdravstvenu zaštitu zuba i usta
RTG dijagnostika sa kabinetom za mamografiju
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Služba medicine rada
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Higijensko epidemiološka služba
ORL (otorinolaringologija)
Centar medicinske fizikalne rehabilitacije
Služba za pneumoftiziologiju (ATD)
Služba za vakcinaciju
Centar za menalno zdravlje
Kućna njega
Služba hitne medicinske pomoći



E-mail: info@dzgracanica.com
Telefon: +387 35 369-209
Web adresa: http://dzgracanica.com/
Nazad na rezultate