DZ J.U. Dom zdravlja Gradačac

Adresa: Josipa Šibera
Grad: Gradačac
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Porodična medicina
Služba hitne medicinske pomoći
Dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena sa stacionarom
Dispanzer za zdravstvenu zaštitu djece
Služba medicine rada
Polivalentna patronaža
Zdravstvena njega u kući
Dispanzer za plućne bolesti i tuberkulozu
Higijensko-epidemiološka služba
Služba za očne bolesti
Služba za interne bolesti
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Centar za mentalno zdravlje
Laboratorijska dijagnostika (hematološki, biohemijski i mikrobiološki laboratorij)
Radiološka i ultrazvučna dijagnostikaE-mail: info@dzgradacac.com
Telefon: +387 35 817-110
Web adresa: http://www.dzgradacac.com/
Nazad na rezultate