DZ J.U. Dom zdravlja Lukavac

Adresa: Kulina bana
Grad: Lukavac
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba porodične medicine
Služba hitne medicinske pomoći
Služba za zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu školske djece i omladine
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Služba za medicinu rada
Pneumoftiziološki dispanzer
Stomatološka služba
Higijensko-epidemiološka služba
Centar za mentalno zdravlje
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Laboratorijska dijagnostika (hemtaloška i biohemijska)
Mikrobiološka dijagnostika
Radiološka dijagnostika (CT takođe)
Specijalističko-konsultativna služba (internista,ORL,oftalmolog,dermatovenerolog)E-mail:
Telefon: +387 35 553-056
Web adresa:
Nazad na rezultate