DZ J.U. Dom zdravlja Srebrenik

Adresa: Zlatnih ljiljana bb
Grad: Srebrenik
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba opće/porodične medicine
Služba za hitnu medicinsku pomoć
Služba za zdravstvenu zaštitu školske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena 
Služba za kućno liječenje
Higijensko-epidemiološka služba
Pneumoftiziološka služba
Patronažna služba
Stomatološka služba
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Centar za mentalno zdravlje (po ugovoru)
Rehabilitacija govora i sluha
Laboratorijska dijagnostika
Mikrobiološka dijagnostika
Radiološka dijagnostika
Specijalističko-konsultativna služba (internista,oftalmolog, medicina rada, dermatovenerolog)E-mail:
Telefon: +387 35 369-265
Web adresa:
Nazad na rezultate