DZ J.U. Dom zdravlja Sapna Zvornik

Adresa: Sapna
Grad: Sapna
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Porodična medicina
Služba za hitnu medicinsku pomoć
Služba za zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Higijensko-epidemiološka služba
Služba za kućno liječenje
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Stomatološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Mikrobiološka dijagnostika
Specijalističko-konsultativna ambulanta (internista)E-mail:
Telefon: +387 35 597-098
Web adresa:
Nazad na rezultate