DZ J.U. Dom zdravlja Živinice

Adresa: Alije Izetbegovića 17
Grad: Živinice
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba porodične medicine
Služba za zaštitu zdravlja predškolske djece
Služba za plućne bolesti i TBC
Služba hitne medicinske pomoći
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Služba za mikrobiologiju sa parazitologijom
Služba za konsultativno-specijalističku djelatnost (specijalista medicine rada, internista, neuropsihijatar, oftalmolog, otorinolaringolog, dermatovenerolog,psiholog, socijalni radnik uz medicinske sestre/tehničare)
Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku
Služba za zaštitu zdravlja usta i zuba djece i odraslih
Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Centar za hemodijalizu



E-mail: info@dz-zivinice.ba
Telefon: +387 35 775-847
Web adresa: http://dz-zivinice.ba/
Nazad na rezultate