Institut Zavod za javno zdravstvo TK-Tuzla

Adresa: Seadbega Kulovića 6
Grad: Tuzla
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba za epidemiologiju
Služba za higijenu i zdravstvenu ekologiju
Služba za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite
Služba za zdrvastvenu statistiku i kvalitet
Služba za sanitarnu dijagnostiku

E-mail: zavodzjz@bih.net.ba
Telefon: +387 35 307-700 / +387 35 307-701
Web adresa: http://www.zjztk.ba/
Nazad na rezultate