Hospital J.Z.U. Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica

Adresa: M. Ahmedbegovića 50
Grad: Gračanica
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Interno odjeljenje sa hemodijalizom
Odjeljenje za hiorurgiju
Odjeljenje za neurologiju
Odjeljenje za ginekologiju i porodiljstvo
Pedijatrijsko odjeljenje
Jedinica za specijalističko-konsultativno liječenje
Jedinica za urgentnu medicinsku pomoć
Laboratorijska dijagnostika
Radiološka dijagnostika
Bolnička apoteka
Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Transfuziologija
Anesteziologija
PatologijaE-mail: kontakt@bolnica-gracanica.com
Telefon: +387 35 702 032 / +387 35 702745
Web adresa: http://www.bolnica-gracanica.com/
Nazad na rezultate