DZ Dom zdravlja Tomislavgrad

Adresa: dr. Mije Ferića bb.
Grad: Tomislavgrad
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Izuzev dvije službe sve ostalo su ordinacije :
Opća/obiteljska medicina
Dječiji dispanzer
Neuropsihijatrija
Očna ordinacija
Pneumoftiziologija
Fizijatrija
Ortodoncija
Ginekologija
Stomatologija
Služba hitne medicinske pomoći
Rtg dijagnostika
Medicina rada
Kirurgija
Psiholog
Logopedska ambulanta
Služba patronaže
Laboratorij (Hematološko-biohemijski)E-mail: dz-tomislavgrad@tel.net.ba
Telefon: 034 356-151 / 034 356-123 / 034 356-123
Web adresa: http://www.dz-tomislavgrad.com/
Nazad na rezultate