DZ J.U. Dom zdravlja "Dr.Isak Samokovlija" Goražde

Adresa: Zdravstvenih radnika bb
Grad: Goražde
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba opće-porodične medicine
Ambulanta porodične medicine (4)
Ambulanta porodične medicine i dispasnzer za žene
Dispanzer za pretškolsku djecu
Dispanzer za djecu i omladinu
Centar za mentalno zdravlje
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Terenske ambulante
Pneumoftiziološki dispanzer
Stomatološka služba
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku
Higijensko-epidemiološka služba

E-mail:
Telefon: +387 38 221-072
Web adresa:
Nazad na rezultate