DZ J.U. Dom zdravlja Prača-Pale

Adresa: Himze Sablje 3
Grad: Ustikolina
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Porodična medicina
Stomatološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Primarna ultrazvučna dijagnostika
Specijalističko-konsultativna ordinacija (1xsedmično:internista, ginekolog, pedijatar)

E-mail: judzpraca@bih.net.ba
Telefon: 061/20275 / 038 799-020 / 799-020
Web adresa:
Nazad na rezultate