Hospital J.U. Kantonalna bolnica Goražde

Adresa: Zdravstvenih radnika 6
Grad: Goražde
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Interni odjel sa jedinicom za intenzivnu njegu i jedinicom za dijalizu (opća interna medicina, kardiologija, endokrinologija sa dijabetologijom, gastroenterohepatologija, nefrologija)
Odjel neuropsihijatrije sa jeedinicom za intenzivnu njegu
Kirurški odjel sa operativnim traktom (opća i abdominalna kirurgija, otorinolaringologija, oftalmologija, ortopedija, urologija)
Anesteziologija sa reanimatologijom i jedinicom intenzivne kirurške njeg
Ginekološko-akušerski odjel
Pedijatrijski odjel sa neonatologijom
Odjel za dermatovenerologiju
Odjel za fizikalnu rehabilitaciju
Služba za specijalističko-konsučltativnu zdravstvenu zaštitu (opća interna medicin, pedijatrija sa neonatologijom,opća i abdominalna gkirurgija, ginekologija sa akušerstvom, nezurologija, psihijatrija, otorinolaringologija, oftalmologija, ortopedija, urologija, dermatovemnerologija, fizijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, oralna kirurgija)
Radiološka služba
Biokemijska laboratorija
Služba za transfuziju krvi
Služba za patologiju
Služba za onkologiju
Mikrobiološki laboratorij
Služba za medicinsko snabdjevanjeE-mail: info@bolnica-gorazde.ba
Telefon: +387 38 241 210 / +387 38 228 395 / +387 38 241 264
Web adresa: http://bolnica-gorazde.ba/
Nazad na rezultate