DZ J.U. Dom zdravlja Donji Vakuf-dio

Adresa: 770. slavne brdske brigade 8
Grad: Donji Vakuf
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba za opću zdravstvenu zaštitu sa ambulantama porodične medicine
Služba za zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Služba za higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu
Služba za hitnu medicinsku pomoć
Služba za polivalentnu patronažu
Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu
Služba za zaštitu zuba i usta
Služba za laboratorijsko-dijagnostičke pretrage
Služba za specijalističko-konsultativne zdravstvene usluge (opća interna medicina; opća hirurgija,neurologija; otorinolaringologija, oftalmologija; ortopedija, dermatovenerologija; pedijatrija; ortodoncija; pedodoncija; stomatološka  protetika; radiološka dijagnostika)E-mail: domzdrdv@bih.net.ba
Telefon: 030/260-810 / 030/260-811
Web adresa: http://domzdrdv.ba/
Nazad na rezultate