DZ J.U. Dom zdravlja Bugojno

Adresa: Ambasadora Wagnera 15
Grad: Bugojno
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Ambulante opće medicine
Ambulanta medicine rada
Biokemijski laboratorij
Rtg kabinet
Stomatološka služba (stomatološke ambulante i stomatološka tehnika)
Služba hitne medicinske pomoči
Ambulanta za plućne bolesti
Služba za higijenu i epidemiologiju
Služba za kućno liječenje i patronažu
Centar za mentalno zdravlje
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Savjetovalište za dijabetes
Zdravstvena zaštita predškolske i školske djece
Zdravstvena zaštita žena
ORL ambulanta
Hirurška ambulanta
Internistička ambulanta
Oftalmološka ambulanta
Konsultativno-specijalistička služba (ortopedijska, dermatološka, urološka i onkološka)E-mail:
Telefon: +387 30 252-090
Web adresa: http://domzdravlja.bugojno.org/
Nazad na rezultate