DZ J.U. Dom zdravlja Breza

Adresa: Šehidska 12
Grad: Breza
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Opća/porodična medicina
Hitna medicinska pomoć
Zaštita predškolske, školske djece i omladine (po ugovoru)
Zaštita žena 
Stomatologija
Antituberkulozni dispanzer
Higijensko-epidemiološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Rtg kabinet
Centar za menatalno zdravlje
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Specijalističko-konsultativna služba (oftalmolog, ORL, dermatolog, fizijatar, internista, hirurg, ortoped)E-mail:
Telefon: +387 32 783288 / +387 32 783289
Web adresa:
Nazad na rezultate