DZ J.U. Dom zdravlja Novi Travnik

Adresa: Ruđera Boškovića 17A
Grad: Novi Travnik
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Opća/obiteljska medicina
Služba hitne medicinske pomoči
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu školske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Pneumoftiziološki dispanzer
Stomatološka služba 
Higijensko-epidemiološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Rtg kabinet
Specijalističko-konsultativna služba 3xtjedno (hirurg, internista, neuropsihijatar)

E-mail:
Telefon:
Web adresa:
Nazad na rezultate