DZ J.U. Dom zdravlja Vitez

Adresa: Hrvatskih branitelja 2a
Grad: Vitez
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba opće/obiteljske medicine
Služba za hitnu medicinsku pomoć
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu školske djece i omladine
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Higijensko-epidemiološka služba
Centar za mentalno zdravlje
Laboratorijska dijagnostika
Radiološka dijagnostika (radiolog po ugovoru)
Specijalističko-konsultativne službe (internista, kirurg, neurolog)

E-mail:
Telefon: +387 30 711-664
Web adresa:
Nazad na rezultate