DZ J.U. Dom zdravlja Fojnica

Adresa: Bolnička 8
Grad: Fojnica
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Opća i porodična medicina
Hitna medicinska pomoć
Pedijatrija
Ginekologija ( po ugovoru)
Stomatološka služba
Higijensko-epidemiološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Radiološka dijagnostika (po ugovoru radiolog)
Specijalističko konsultativna služba (internista, radiolog, dermatovenerolog,pulmolog, hirurg, neuropsihijatar)

E-mail:
Telefon: +387 30 831-822
Web adresa:
Nazad na rezultate