Hospital J.U. Bolnica "Fra Mato Nikolić" Nova Bila

Adresa: Dubrave bb
Grad: Nova Bila
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Odjel kirurgije (prijemno kirurško odjeljenje; odjeljenje opće hirurgije; operacijski blok)
Anestezija i jedinica za intenzivno liječenje (odsjek anestezije : operacijske dvorane,soba za reanimaciju, anesteziološka ambulanta; jedinica za intenzivno liječenje)
Odjel ginekologije i rodilišta (odjeljenje ginekologije i rodilište)
Odjel pedijatrije i neonatologije (pedijatrijski odjel; novorođenački odjel; pedijatrijska ambulanta)
Interni odjel
Odjel radiologije
Odjel neurologije
Odjel transfuzije
Hematološko-biokemijski laboratorij
CitologijaE-mail: uprava@bolnica-novabila.com
Telefon: +387 30 708 500 / +387 30 707 421
Web adresa: http://www.bolnica-novabila.com/
Nazad na rezultate