J.U. Rehabilitacioni centar Fojnica

Adresa: Banjska 1
Grad: Fojnica
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Odjel za medicinsku rehabilitaciju (Rehabilitacija pacijenata sa reumatskim oboljenjima; Rehabilitacija pacijenata sa osteoporozom; Rehabilitacija pacijenata sa oboljenjima / povredama nervnog sistema; Rehabilitacija pacijenata sa tjelesnim deformitetima ; Rehabilitacija nakon povreda mišićno – koštanog sistema; Rehabilitacija nakon operativnih zahvata na mišićno – koštanom sistemu; Habilitacija i rehabilitacija djece ; Rehabilitacija pacijenata starije životne dobi )
Odjel za kardiorehabilitaciju
Odjel za neurorehabilitaciju
Rehabilitacija sportista
Hematološko-biohemijski i mikrobiološki laboratorij
RTG kabinet
EMNG (elektromioneurografski) kabinet
Kabuinet za ergometriju
Kabinet za ultrazvuk sa color dopplerom ( ultrazvuk srca i krvnih sudova)
Denzitometrija
Kabinet za funkcionalnu dijagnostiku kičme i koljenasE-mail:
Telefon: +387 30 838-800
Web adresa: http://www.reumal.ba/v2/
Nazad na rezultate