Institut J.U. Zavod za javno zdravstvo Travnik

Adresa: Kalibunar
Grad: Travnik
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba za socijalnu medicinu sa organizacijom zdravstva i zdravstvenom informatikom
Stručna služba za epidemiologiju
Stručna služba za higijenu i zdravstvenu ekologiju
Odsjek sanitarna hemija
Stručna služba za dijagnostiku

E-mail:
Telefon: +387 30 511-394
Web adresa: http://www.zzjz-sbkksb.ba/
Nazad na rezultate