DZ Dom zdravlja Grude

Adresa: Grude 88340
Grad: Grude
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba obiteljske medicine
Služba hitne medicinske pomoći
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
ATD (pulmolog po ugovoru 1x tjedno)
Stomatološka služba
Higijensko-epidemiološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Radiološka dijagnostika
Centar za fizikalnu rehabilitaciju (fizijatar po ugovoru)
Specijalističko-konsultativne službe (internista, psihijatar, neurolog, urolog, hirurg, oftalmolog )E-mail:
Telefon: +387 39 662-162
Web adresa:
Nazad na rezultate