DZ Dom zdravlja Ljubuški

Adresa: Ljubuški 88320
Grad: Ljubuški
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba obiteljske/opće medicine
Služba hitne medicinske pomoći
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena 
Centar za mentalno zdravlje
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Stomatološka služba
Odjel interne medicine sa kardiološkom ambulantom
Oftalmološka ambulanta
Specijalističko-konsultativne službe
Odjel radiološke dijagnostike
Laboratorijska dijagnostika (biokemijsko-hematološki)

E-mail:
Telefon:
Web adresa: http://www.bolnica-livno.com/
Nazad na rezultate