DZ Dom zdravlja Posušje

Adresa: Stjepana Radića 7
Grad: Posušje
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba obiteljske medicine
Služba hitne medicinske pomoći
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske djece do 15 godina djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Higijensko-epidemiološka služba
Stomatološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Radiološka dijagnostika
Specijalističko-konsultativne službe (psihijatar, pulmolog, ortoped, dermatovenerolog, hirurg, oftalmolog)


E-mail:
Telefon: +387 39 681-017
Web adresa:
Nazad na rezultate