DZ Dom zdravlja Široki Brijeg

Adresa: Dr. Jure Grubišića 11
Grad: Široki Brijeg
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Obiteljska medicina
Pedijatrija
Ginekologija
Stomatologija
Higijensko-epidemiološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Radiološka dijagnostika
Centar za mentalno zdravlje (psihijatr po ugovoru)
Internistička ambulanta
Specijlističko-konsultativna služba  (psihijatar, neuropsihijatar, kirug, oftalmolog, ORL)

E-mail:
Telefon: +387 39 704-926
Web adresa:
Nazad na rezultate