DZ J.U. Dom zdravlja Centar

Adresa: Vrazova 11
Grad: Centar
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Opšta primarna zdravstvena zaštita/porodična/obiteljska medicina
Savjetovalište za ishranu i poremećaje ishrane
Dispanzer za pretškolsku djecu
Dispanzer za školsku djecu i omladinu
Stomatološka služba
Služba za radiološku iultrazvučnu dijagnostiku
Pneumoftiziološki dispanzer
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Centar za mentalno zdravlje
Oftalmološka služba
ORL služba
Neuropsihijatrijska služba
Interniostička služba
Savjetovalište za kardiovaskularna oboljenjaE-mail: judzks@judzks.ba
Telefon: +387 33 292-500
Web adresa: http://www.judzks.ba/
Nazad na rezultate