DZ J.U. Dom zdravlja Hadžići

Adresa: Anđelka Lažetića 2
Grad: Hadžići
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Opšta primarna zdravstvena zaštita/Ambulanta porodične medicine
Dispanzer za pretškolsku djecu
Dispanzer za školsku djecu i omladinu
Stomatološka služba
Pneumoftiziološki dispanzer
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku
Centar za mentalno zdravlje
Oftalmološka služba
ORL služba
Internistička služba
Neuropsihijatrijska služba



E-mail:
Telefon: +387 33 420-109
Web adresa:
Nazad na rezultate