DZ J.U. Dom zdravlja Novi Grad

Adresa: Bulevar Meše Selimovića 2
Grad: Novi Grad
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Opšta primarna zdravstvena zaštita/Ambulanta porodične/obiteljske medicine
Dispanzer za pretškolsku djecu
Dispanzer za školsku djecu i omladinu
Stomatološka služba
Pneumoftiziološki dispanzer
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Centar za mentalno zdravlje
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku
Oftalmološka služba
ORL služba
Neurospihijatrijska služba
Internistička služba
Savjetovalište za dijabetesE-mail:
Telefon: +387 33 653-878
Web adresa: http://www.judzks.ba/
Nazad na rezultate